UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.
ZAMKNIJ
 

Autoryzowany przedstawiciel producenta dachówek kompozytowych.
MAGAZYN CENTRALNY.

Nasze dachy dla waszych dzieci.

Dalej

50% lżejsza od tradycyjnej

Odporna na warunki atmosferyczne (wygłuszająca)

Opady deszczu czy gradu nigdy nie były tak miłe dla ucha.

Nietłukąca

Nie martw się gdy któraś spadnie z wysokości lub przypadkiem przejedzie po niej samochód, zniesie o wiele więcej!

Odporna na niskie i wysokie temperatury

Mróz czy upał... bez znaczenia.

Łatwy i solidny montaż

Dachówki montowane w prosty sposób na wkręty.

Możliwość cięcia/wiercenia

Chcesz coś zamontować na dachu panele słoneczne, antenę...?
Żaden problem.

Ekologiczna

Tworzona z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy wyróżniające produkt spośród innych podobnych produktów istniejących obecnie na rynku


 • niczym nie różnią się wyglądem od dachówek ceramicznych
 • w przekroju mają jednolitą barwę
 • mają gładką powierzchnię (bez potrzeby angobowania/glazurowania)
 • nie ulegają żadnym uszkodzeniom mechanicznym, nie tłuką się
 • są o 50% lżejsze od tradycyjnych dachówek ceramicznych
 • charakteryzują się bardzo niską higroskopijnością, co skutkuje:
  • brakiem możliwości zalęgnięcia się grzybów, pleśni i mchów
  • całkowitą mrozoodpornością
 • są odporne na wszystkie czynniki atmosferyczne, siłę odrywającą wiatru, promieniowanie UV
 • są odporne na pękanie w przypadku uderzenia gradu lub pod ciężarem zalegającego śniegu
 • zapewniają większą izolacyjność poddasza wynikającą z małej przewodności cieplnej dachówek
 • zapewniają dźwiękoszczelność, co eliminuje hałas związany z opadami atmosferycznymi
 • niski ciężar dachówek pozwala na zastosowanie lżejszej konstrukcji więźby dachowej, a nawet ścian, szczególnie w przypadku domów drewnianych; jest to także bardzo istotna cecha m. in. przy:
  • remontach starych dachów
  • wymianie poszyć azbestowych bez wzmacniania więźby dachowej
  • transporcie - na samochód TIR można załadować 1200 m² dachówek
 • charakteryzują się łatwym montażem:
  • obróbka: można dowolnie ciąć szlifierką kątową lub wykonywać otwory w dowolnym - miejscu (w tym wentylacyjne) bez obawy pękania lub kruszenia się dachówki
  • mocowanie do łat: wkrętami do drewna (mosiężne, nierdzewne lub ocynkowane), co zapewnia odporność na działanie wiatru
  • brak odpadów montażowych
 • przy wszystkich powyższych zaletach budowa dachu przy użyciu dachówek kompozytowych jest tańsza niż przy użyciu do budowy średniej klasy dachówek ceramicznych, głównie dzięki bardzo niskim cenom akcesoriów dachowych, oraz pozostałym oszczędnościom, które powstają w trakcie zakupu materiałów, transportu, montażu i dalszej eksploatacji dachów
 • bogata kolorystyka – masę do wyrobu dachówek kompozytowych można barwić na każdy kolor i dachówka będzie w tym kolorze jednolita na całym przekroju
 • aspekt ekologiczny - w trakcie budowy dachu przy pomocy dachówek kompozytowych na żadnym etapie użytkowania nie tworzą się odpady, co ma znaczący wpływ na ich proekologiczny charakter. Nie mniej ważny dla ekologii jest fakt, że na więźbę dachową zużywa się mniej drewna

Oszczędność kosztów budowy dachu przy zastosowaniu dachówek kompozytowych (w porównaniu z dachówkami ceramicznymi)


OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW MATERIAŁOWYCH

 • mały ciężar (20kg/m²) dachówek kompozytowych pozwala na zastosowanie lżejszej konstrukcji dachowej – oszczędność kosztów zakupu drewna konstrukcyjnego do 20%
 • odporność na uszkodzenia mechaniczne dachówek kompozytowych – brak strat montażowych (przecinanie w dowolnym miejscu bez ryzyka rozkruszenia dachówki) – oszczędność kosztów materiałowych do 15%
 • dachowki kompozytowe nie wymagaja stosowania żadnych dachówek funkcyjnych: odpowietrzających, wentylacyjnych, solarnych, antenowych (otwory wykonuje się otwornicą w dowolnym miejscu) – oszczędność kosztów materiałowych do 30%
 • niska cena akcesoriów do dachówek kompozytowych – oszczędność kosztów materiałowych o co najmniej 40% w porównaniu z zakupem akcesoriów do dachówek ceramicznych
 • brak strat transportowych – oszczędność kosztów materiałowych ok. 5%

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW TRANSPORTU

 • możliwość załadowania na tira 1200 m² dachówek (mały ciężar dachówek) - oszczędność na kosztach transportu ok. 30%
 • łatwy transport na dach w związku z małym ciężarem dachówki (ok. 50% pracy mniej, co skraca czas montażu dachu i zmniejsza jego koszt) - oszczędność kosztów montażu ok. 25%
 • łatwe przytwierdzanie dachówek za pomocą wkrętarki w oznaczonych na dachówkach miejscach – oszczędność kosztów montażu ok. 15%

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

 • odporność na uszkodzenia mechaniczne dachówek kompozytowych - w razie zniszczenia całej lub części połaci dachowej przez huraganowy wiatr, dachówki można ponownie wykorzystać podczas prac remontowych – oszczędność kosztów eksploatacyjnych
 • odporność na porastanie mchów, grzybów, pleśni – oszczędność kosztów eksploatacyjnych związanych z okresową konserwacją dachów ceramicznych
 • całkowita mrozoodporność – dachówki nie pękają wskutek mrozu i w związku z tym nie ma potrzeby ich wymiany

Wstęp

Instrukcja krycia dachu

Ogólne warunki techniczne

Przedstawione poniżej zasady montażowe zapewniają, z punktu widzenia praktyki budowlanej, wystarczająco wysoką jakość techniczną wykonania. Zabezpieczają interes wykonawcy, jako gwaranta, oraz służą szeroko pojętej ochronie interesów inwestora. Przestrzeganie poniższych zasad pozwala na bezbłędne wykonanie usługi we wszystkich typowych przypadkach. W szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność oceny przydatności stosowanych materiałów (łaty, izolacja, itp.) oraz wcześniej wykonanych robót. Poniższe zasady stanowią także podstawę zastosowań nowych materiałów i technologii w budownictwie. Jednakże w przypadkach ich zastosowania projektant musi szczegółowo rozważyć „pracę” elementu (materiału) w całości. Załączone rysunki mają charakter schematycznych objaśnień tekstu. Nie uwzględniają one indywidualnych cech materiału poszczególnych producentów. Dopuszczalne są także inne rozwiązania, wynikające z lokalnych uwarunkowań klimatycznych lub regionalnych.

Montaż dachówek

Dachówki to estetyczny i wymagający materiał, dlatego prawidłowe wykonanie wszystkich elementów dachu wymaga od wykonawcy wiedzy, doświadczenia zawodowego i dokładności. Z tego powodu układać je powinny tylko wykwalifikowane i sprawdzone ekipy dekarskie. Dekarz profesjonalista może się wylegitymować np. tytułem mistrzowskim dekarza lub czeladnika dekarza, ukończeniem kursów dekarskich organizowanych przez producentów lub Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, bądź też listą obiektów, które wykonał jako rekomendację od innych, zadowolonych inwestorów. Po wykonaniu usługi klient musi pamiętać o tym, aby od firmy wykonawczej otrzymać rachunek lub fakturę za robociznę, ponieważ tylko te dokumenty stanowią podstawę zgłoszenia ewentualnej reklamacji na wykonane roboty.

Dbałość o materiał

Dachówki dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem. Do czasu wniesienia ich na dach należy przechowywać je na zabezpieczonych paletach – należy je chronić przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem podczas innych prac budowlanych takich jak np. tynkowanie, malowanie. Montaż dachówek najlepiej rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich innych możliwych prac na dachu związanych np. z wykonaniem więźby dachowej czy murowaniem kominów.

Zasady krycia dachów

Zachowanie zasad zaleceń montażowych zawartych w niniejszej instrukcji
pozwoli na spełnienie podstawowych warunków szczelności połaci dachowej.


Zalecane pochylenie dachu

Za najniższe zalecane pochylenie dachu przyjmuje się kąt pochylenia dachu, przy którym pokrycie zapewnia odporność na opady deszczu. Jest ono określone dla dachu nad poddaszem nieużytkowym, znajdującego się w normalnych warunkach klimatycznych, którego konstrukcja nie musi spełniać podwyższonych wymagań. Najniższe zalecane pochylenie dachu pokrytego EkoDachówką wynosi 20°. Można również stosować na niższym pochyleniu ze względu na zalecaną warstwę wstępnego krycia.

Najwyższe - brak ograniczeń ze względu na mocowanie każdej dachówki dwoma wkrętami.


Opis stopni szczelności warstwy wstępnego krycia dla EkoDachówki

Stopień I - membrana na sztywnym podłożu

Pierwszy stopień szczelności uzyskuje się poprzez zastosowanie membrany dachowej na sztywnym podłożu. Sztywne podłoże stanowi deskowanie lub wodoszczelne płyty budowlane, na których bezpośrednio ułożona jest membrana. W tym przypadku nie wolno stosować folii o niskiej paro-przepuszczalności. Na tak przygotowanym podłożu instaluje się kontrłaty i łaty:

Stopień II - szalunek z szczelną warstwą hydroizolacyjną

Drugi stopień szczelności uzyskuje się poprzez ułożenie na pełnym szalunku materiałów o wysokiej hydroizolacyjności (np. papy bitumicznej) z zaklejonymi lub zgrzanymi zakładami. Na tak przygotowanym podłożu instaluje się kontrłaty i łaty.

Stopień III - szalunek z szczelną warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat

Trzeci stopień szczelności uzyskuje się poprzez ułożenie materiału o wysokiej hydroizolacyjności (np. papy bitumicznej) z zaklejonymi lub zgrzanymi zakładami na pełnym szalunku i na kontrłatach zainstalowanych bezpośrednio na sztywnym podłożu.


Mocowanie dachówek

EkoDachówki mocuje się wyłącznie „na sucho” przy użyciu wkrętów do drewna w miejscach zaznaczonych na dachówce. W przypadku docinania dachówek, wkręty można stosować w dowolnym miejscu. Ze względu na korozję należy używać wkrętów mosiężnych, ocynkowanych lub nierdzewnych 4x55 mm. W celu uzyskania pełnej odporności na oddziaływanie odrywające wiatru należy mocować każda dachówkę dwoma wkrętami bez względu na strefę dachu i kąt nachylenia. Mocowanie dachówki wkrętami przy użyciu wkrętarki jest bardzo proste, łatwiejsze od stosowania spinek lub klamer i nie ma obawy pęknięcia lub pokruszenia dachówki. W celu usprawnienia prac zaleca się używanie wkrętarek z magazynkiem na wkręty.


Kalenica

Gąsiory w kalenicy przytwierdzamy wkrętami mocowanymi do ostatniej łaty, przechodzącymi przez ostatnią dachówkę. W przypadku stosowania łaty kalenicowej gąsiory przytwierdzamy wkrętami do tej łaty. Wkręty można stosować w dowolnym miejscu gąsiora. Na kalenicy, przed położeniem gąsiorów należy zastosować taśmę kalenicową uszczelniająco- wentylacyjną.


Okap

Okap jest jednym z ważniejszych elementów dachu. Aby właściwie wykonać okap i zapewnić prawidłową wentylację połaci dachowych niezbędne są dobrej jakości produkty obejmujące:

 • grzebień okapu z kratką wentylacyjną
 • grzebień okapu
 • taśma wentylacyjna okapu

Zalety stosowania tych produktów to przede wszystkim:

 • zabezpieczenie wlotu okapu przed ptakami i drobnymi gryzoniami
 • bardzo dobre właściwości wentylacyjne
 • szybki i łatwy montaż


Akcesoria i dodatki

Nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek systemowych stopni kominiarskich lub płotków przeciwśnieżnych. Zaleca się stosowanie takich samych akcesoriów jak do dachów krytych blachodachówką. Akcesoria można mocować wkrętami do dachówek w dowolnym miejscu pamiętając o zachowaniu szczelności (podkładki gumowe).

Wentylacja dachu

Prawidłowa wentylacja – EkoDachówka ze względu na nie nasiąkliwość nie wymagają szybkiego wysychania po opadach atmosferycznych i nie mają wymagań odnośnie wentylacji. Jednak ze względu na utrzymanie właściwego klimatu obiektu budowlanego istotną rolę odgrywa prawidłowa wentylacja połaci. Trzeba zatem przewidzieć i wykonać przestrzeń wentylacyjną pod pokryciem, otwory zapewniające wlot powietrza w okapie oraz jego wylot w kalenicy.

Dachy poddaszy nieużytkowych

Przy poddaszach nieużytkowych duży obszar powietrza w przestrzeni dachowej sprzyja wyrównaniu wilgotności i temperatury. Pomimo tego należy zapewnić wystarczające otwory na okapie i kalenicy, dzięki którym powstanie trwała wentylacja dachu.

Pomiar wentylacji - dla wentylacji dachów poddaszy nieużytkowych nie ma wiążąco ustalonych przekrojów wentylacyjnych. Jednakże zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości ok. 20 mm na okapie. Ze względu na zalecane stosowanie warstwy wstępnego krycia połaci dachowej z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej przy kalenicy, wymóg ten spełniają kontrłaty o wys. 25 mm. Na kalenicy dachu odpowiednią szczelinę wentylacyjną zapewniają gąsiory opierające się na wypukłościach dachówek. Dodatkową wentylację można zapewnić poprzez okienka szczytowe, wmurowane rury ceramiczne i inne w szczycie, zależną jednak od kierunku wiatru. Przy zmiennych warunkach wiatrowych może ona funkcjonować tylko z pewnym zastrzeżeniem i nie powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu wentylacji. W poddaszach nieużytkowych cała przestrzeń wentylacyjna została sprowadzona tylko do kanału wentylacyjnego powstałego na wysokości kontrłaty. Prąd powietrza prowadzony jest poprzez ten kanał od okapu aż do kalenicy. Dzięki temu temperatura połaci dachowej pozostaje mniej więcej wyrównana, co prowadzi np. do równomiernego topnienia śniegu i zapobiega tym samym gromadzeniu się śniegu na połaciach.

Dachy poddaszy użytkowych

W dachach poddaszy użytkowych wyrównanie wilgotności i temperatury musi być zapewnione poprzez odpowiednie zwentylowanie połaci dachowej. Inaczej niż w opisanych powyżej poddaszach nieużytkowych, w przypadku dachów poddaszy użytkowych (izolowanych) przewietrzanie ma za zadanie zapewnienie szybkiego wysuszania dachówek, jak również wymianę powietrza pomiędzy kanałem wentylacyjnym, a materiałem użytym do izolacji cieplnej pomieszczeń na poddaszu. Ponieważ dachy poddaszy użytkowych mają warstwę wstępnego krycia między izolacją cieplną a dachówkami, należy przewidzieć również drugą szczelinę wentylacyjną między 7 warstwami. W ten sposób para wodna wydostająca się z ciepłych pomieszczeń na zewnątrz, może być odprowadzana. Należy unikać kondensacji pary wodnej w izolacji cieplnej. Wzrost wilgotności powoduje spadek skuteczności izolacji cieplnej.

Właściwa wentylacja połaci zapewnia:

 • likwidację tzw. „korków cieplnych”
 • szybsze wysychanie połaci po opadach atmosferycznych
 • odprowadzenie pary wodnej przedostającej się z wnętrza budynku (np. para z kuchni, łazienek itp.)
 • zmniejszenie różnicy temperatur poniżej i powyżej połaci pokrycia dachowego. Prowadzi to do zmniejszenia naprężeń w materiale konstrukcji

Rysunki techniczne


Wymiary dachówek i gąsiorów


Układ warstw przekrycia dachowego

Dachówki kompozytowe romańskie

ceny katalogowe producenta (BEZ UPUSTÓW)

Dachówka podstawowa

Cena 1m²/10 sztuk35.80 zł
Cena 1 paleta/40m²1432.00 zł

waga 1 sztuki około 2 kg

Akcesoria - cena za sztukę

gąsior podstawowy21.46 zł
gąsior początkowy/końcowy kalenicy27.53 zł
dachówka szczytowa30.40 zł

Czas dostawy

Czas wykonania zamówienia zależny od wielkości zamówienia
Dostawy pełnosamochodwe (TIR 1200m²) – do 7 dni roboczych.

*podane ceny nie obejmują kosztów transportu.
*niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
*do ceny należy doliczyć 23% VAT
Aktualnie oferujemy dachówki kompozytowe w trzech kolorach: cegła, brąz i czerń.
Na życzenie klienta różne kolory - zamówienia od 1000 sztuk. Wkrótce również w zamówieniach detalicznych.

Zdjęcia i filmy

-wkrótce video pokazujące możliwości i zalety EkoDachówki-

Aprobata techniczna Aprobata do pobrania


APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9386/2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Dachówki i gąsiory kompozytowe w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności: 11 września 2019 r. Warszawa, 11 września 2014 r.

Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA
ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55
fax: (48 22) 825 52 86
Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA 9Seria: APROBATY TECHNICZNE

Opinia o innowacyjności Opinia do pobrania


Nasze dachówki kompozytowe posiadają właściwości fizyczne i mechaniczne, nie spotykane do tej pory w podobnych produktach na rynku dekarskim. Równocześnie ich wygląd w niczym nie odbiega od wyglądu dachówek ceramicznych czy cementowych; ich kolor w przekroju jest jednolity.

Instrukcja krycia dachu

Pobierz PDF

Napisz do Nas


Adres


Pokaż mapę
WSPÓŁPRACA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Osoby i firmy specjalizujące się w
kładzeniu dachów, montażu więźb dachowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy.

Dołącz do newslettera